ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΞΙΞ – Θέμα: Περί της επανεξέτασης της αιτήσεως της κας ΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τουριστικών εκθετηρίων κλπ.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 14:02:06

ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-Σ6Μ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών υγιεινής για την αποκατάσταση των τουαλετών Νέου Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.763,20 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:44:09

ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ0Ρ-2ΤΡ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Αποστόλου Μαθιού για την καταμέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο σκάφος

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2012 14:56:19

ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ0Ρ-ΗΡΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αγ.Νικόλαος-Αγ.Απόστολος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την πρυμνοδέτηση των αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών του συλλόγου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/06/2012 11:49:38

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-57Ω – Θέμα: Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου χρήσης Οικονομικού έτους 2010 & Ισολογισμού Oικονομικού έτους 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 11:55:13

ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-Γ32 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Μονογυιου Γεώργιου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο πίσω από την Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 15:05:16