Ολοκλήρωση Διαβούλευσης Προσκρουστήρων

Σε συνέχεια της Διαβούλευσης των Προσκρουστήρων, οι απαντήσεις της μελετήτριας και η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών: Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου Download [137.40 KB] Τεχνικές Προδιαγραφές Download [401.36 KB]…

Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου

Download [78.47 KB] 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (.docx) 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση - Σχόλια Δυνητικών Προμηθευτών Σχόλια της εταιρείας SHIBATAFENDERTEAM Download [37.19 KB] Download [1.03 MB] Σχόλια εταιρίας ShipSafe LTD Download [424.18 KB] Σχόλια εταιρίας ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Download [43.71 KB] Σχόλια…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

Download [286.09 KB] 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΑΛΕ 2018 (.doc) 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΜΕΛΕΤΗ 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑ ΥΑΛΕ 5. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΑΛΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Δ.Λ.Τ.Μ. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Download [316.39 KB] Download [112.00 KB]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Download [308.52 KB]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ  Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων Ασφαλίστε τα σκάφη σας προκειμένου να μην προκαλέσουν ατύχημα σε διπλανά πλεούμενα Ελέγξτε τις άγκυρές σας, τις καδένες τους και τα…