Απόφαση 68/2022: Περί της έγκρισης των όρων και Διενέργειας Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σχετικά με την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου, στην χερσαία ζώνη του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου και συγκεκριμένα του υπαίθριου χώρου στάθμευσης και του ισόγειου κτηρίου “Yacht Club”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download