ΑΔΑ: 6ΕΨΤΟΡ0Ρ-Θ8Ο – Θέμα: Περί της έγκρισης της μελέτης και όρων διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια προσκρουστήρων του Νέου Λιμένα Μυκόνου»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2014 14:20:57

Leave Comment