Δευ-Παρ. 08:00-16:00

Διοίκηση Προσωπικό

Διοίκηση Προσωπικό

Οι Υπηρεσίες του ΔΛΤΜ διαρθρώνονται όπως ακόλουθα :

1. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
2α. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών
2β. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
3α. Γραφείο Προγραμματισμού – Μελετών – Επίβλεψης Έργων
3β. Γραφείο Ηλεκτρομηχ/κών έργων και Συντήρησης Μηχ/των
3γ. Γραφείο Καθαριότητας
3δ. Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων

Σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου έχει στελεχωθεί με υπαλλήλους τακτικού προσωπικού στις παρακάτω ειδικότητες :

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             01
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                           01
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                               01
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                                      02
ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            01
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤ.ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΤΙΡΙΩΝ)  01
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ    06

ΛΙΜΑΝΙΑ

Τα λιμάνια που ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Το λιμάνι της Μυκόνου παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για μια άνετη, σύγχρονη και ασφαλή κρουαζιέρα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Περιοχές φιλοξενίας τουριστικών σκαφών που ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Τα παρακάτω αλιευτικά καταφύγια ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.