Στην Μύκονο λειτουργούν δυο λιμένες. Ο παλαιός λιμένας Μυκόνου στην Χώρα της νήσου και ο νέος λιμένας 3.5 km βόρεια της χώρας, στον όρμο Τούρλου.

Μαριάννα Αιμιλία Ξενουδάκη

Υπεύθυνη Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης

Πληροφορίες

Λιμενικών Εγκαταστάσεων

ΠΑΡΟΧΕΣ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Ηλεκτροφωτισμός

Διαχείριση Αποβλήτων

W.C.

Στέγαστρα Αναμονής Επιβατών

Πυροσβεστικό Δίκτυο

Free WiFi

Χάρτης Πλοίων Πραγματικού Χρόνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ