Δελτίο Τύπου – MOSES: Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

Το μέλλον της ναυτιλίας παρουσιάστηκε, στις 7 Νοεμβρίου 2023, στην κοινή τελική εκδήλωση..

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 03-11-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων

Ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, και ώρα 14:00, οι αιτήσεις στην η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 27-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Μετά από δυο χρόνια υλοποίησης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.) πραγματοποίησε το τελικό συνέδριο του έργου “Port Security Emergency Coordination”

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 19-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Ανακοίνωση Εκπαίδευσης της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για το έτος 2023, σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Έγκριση χρηματοδότησης πράξης «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001339

Ο Περιφερειάρχης κ. Γεώργιος Χατζημάρκος με την ΑΠ 2977/31-07-2023 Απόφασή του