ΑΔΑ: 7ΦΑΕΟΡ0Ρ-76Δ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση βαφής τουαλετών παλαιού Λιμένα Μυκόνου περιοχή Δηλιανά, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/08/2014 11:36:41

ΑΔΑ: 7ΣΛΨΟΡ0Ρ-96Ζ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΛΤΜ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014) (ΑΠΟΦ.56,73,93,97,123/2013).

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/11/2014 14:35:33

ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ0Ρ-2ΨΨ – Θέμα: Περί του καθορισμού συγκεκριμένου χώρου εντός της χερσαίας ζώνης Λιμ. Μυκόνου, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2014 12:21:26

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡ0Ρ-3Ψ2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/03/2014 11:52:31