ΑΔΑ: 6Ξ8ΘΟΡ0Ρ-ΨΨΘ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΛΤΜΥΚΟΝΟΥ (ΑΠΟΦ.72/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 25/06/2014 6ΜΗΝΗ))

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2014 13:39:18

Leave Comment