ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-55  «Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Δ. Λ. Τ. Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-56  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού του Λιμενοβραχίονα του Νέου Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-57  «Περί της κατασκευής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-31  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07-32  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-30  «Περί της εξέτασης αιτήσεως για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας Λούνα-Παρκ στη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-22  «Εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-23  «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη ν.Μυκόνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-24  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 03

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-16  «Σύσταση επιτροπής για την εξέταση οικονομικών προσφορών για την Ανάθεση και Διαχείριση Παραλαβής Αποβλήτων των πλοίων παλαιού και νέου Λιμένα» ΑΠΟΦΑΣΗ 03-17  «Εξέταση τρόπου υλοποίησης των προβλεπόμενων από…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου». ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07 …

Δ.Σ. 01 – 13/02/2007

Απόφαση 1η: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών Απόφαση 2η: Περί της Μεταστεγάσεως του Λιμενικού καταστήματος ΛΧ Μυκόνου Απόφαση 3η: Περί της ανάθεσης εκτέλεσης της μισθοδοσίας του…