Απόφαση 182/2014: Περί της έγκρισης όρων διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τοποθέτησης δεστρών σε λιμενικές ζώνες – επείγουσα ανακ ατασκευή ραμπών 1 και 6 στον Νέο Λιμένα στον Τούρλο»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [0.98 KB]

Απόφαση 179/2014: Περί της αιτήσεως του κου Δημητρέλη Θεόδωρου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [0.98 KB]

Απόφαση 176/2014: Περί της κανονιστικής απόφασης για την ρύθμιση της Κυκλοφορίας στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου λόγω τις εκτέλεσης εργασιών του έργου «Λιμάνι Μυκόνου κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου Μυκόνου».

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [0.98 KB]