ΑΔΑ: Β413ΟΡ0Ρ-ΟΨ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Σαλπαδήμα Γεράσιμου για την υδροδότηση περιοχής στο νέο λιμάνι Μυκόνου απέναντι από την ταβέρνα του Μαθιού.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/07/2012 10:07:05

ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-ΥΒΜ – Θέμα: «Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Γαΐτη Ναταλίας του Σταύρου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών »

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 14:29:08

ΑΔΑ: Β464ΟΡ0Ρ-ΠΞΥ – Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/04/2012 14:05:50

ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-ΜΚΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:43:32

ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-ΑΧΥ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεση εκτέλεσης φωτοτυπιών σχεδίων για το Δ.Λ.Τ.Μ προϋπολογισμού 467,60 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:51:20

ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΡ0Ρ-Α66 – Θέμα: ερί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων ΤΑΝ του Δ.Λ.Τ.Μ. για το Β και Γ τρίμηνο του 2012, προϋπολογισμού 288,63 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2012 12:18:49

ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-ΒΩΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Σοφία Ζουγανέλη & ΣΙΑ Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 11:06:34

ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-Β6Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Χατζηχριστοφή Ιωάννας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 11:10:39