ΑΔΑ: 6ΟΑΧΟΡ0Ρ-6Χ3 – Θέμα: Περί της ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μελέτη σήμανσης των χώρων στάθμευσης του Παλαιού και Νέου λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014 10:46:56

Leave Comment