ΑΔΑ: ΩΠ84ΟΡ0Ρ-9ΗΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του CARSTEN A STEHR για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2014 10:51:46

Leave Comment

Your email address will not be published.