ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-74  «Ενημέρωση και Υπογραφή της Σύμβασης παραλαβής Λυμάτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-76  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του Πυροσβεστικού και Πιεστικού Συστήματος στον Νέο Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-77  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 10

ΑΠΟΦΑΣΗ 10-73  «Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου χρήσης οικ. έτους 2005»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 09

ΑΠΟΦΑΣΗ 09-72  «Έγκριση προσλήψεων είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-55  «Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Δ. Λ. Τ. Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-56  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού του Λιμενοβραχίονα του Νέου Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-57  «Περί της κατασκευής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-31  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07-32  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-30  «Περί της εξέτασης αιτήσεως για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας Λούνα-Παρκ στη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 05

ΑΠΟΦΑΣΗ 05-29  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού κοινό-χρηστων τουαλετών του νέου Λιμένα Μυκόνου»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-22  «Εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-23  «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη ν.Μυκόνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-24  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 03

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-16  «Σύσταση επιτροπής για την εξέταση οικονομικών προσφορών για την Ανάθεση και Διαχείριση Παραλαβής Αποβλήτων των πλοίων παλαιού και νέου Λιμένα» ΑΠΟΦΑΣΗ 03-17  «Εξέταση τρόπου υλοποίησης των προβλεπόμενων από…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου». ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07 …