ΑΔΑ: 64ΑΝΟΡ0Ρ-Ζ51 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Παραγωγών «Αγ. Τρύφωνας», για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2015 12:23:22

Leave Comment