ΑΔΑ: 6ΒΧΥΟΡ0Ρ-ΕΚΛ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ 1 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΛΟ"

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/02/2015 13:19:43

Leave Comment