Απόφαση 119/2022: Περί χορήγησης δικαιώματος για την έκδοση ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών, για ενημέρωση και εκτέλεση εγχρήματων συναλλαγών στους Λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Μ. και ορισμού διαχειριστών στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 111/2022: Περί της διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων του έτους 2016 λόγω εγγραφής κατά λανθασμένο τρόπο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και μεταφορά των οφειλών στους μισθωτές των οχημάτων

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download