Διευκρινίσεις που αφορούν τη διακήρυξη: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου

Διευκρινίσεις που αφορούν τη διακήρυξη: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου Διευκρινίσεις 1/3 Loading... Taking too long?…
Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: 9ΦΩ1ΟΡ0Ρ-7ΜΧ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2019 16:35:22 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ: Ω0ΒΥΟΡ0Ρ-ΚΛ8 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΔΑ: 6ΦΚΞΟΡ0Ρ-ΚΧΛ – Συνδρομή ΕΛΙΜΕ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/05/2019 11:06:39 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ: ΨΨΘ1ΟΡ0Ρ-ΣΙΛ – ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: 9ΒΗ9ΟΡ0Ρ-Τ2Γ – ΑΑΥ105/2019  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2019 15:09:46 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΩΩ71ΟΡ0Ρ-ΚΑΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  Λήψη αρχείου  Προβολή…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: 6ΟΘΜΟΡ0Ρ-2ΥΟ – Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019. Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2019 15:16:06 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: 6Ω3ΣΟΡ0Ρ-ΚΜΖ – Περί της…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: ΩΩ7ΓΟΡ0Ρ-872 – Περί της έγκρισης οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμών 2011-2016  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2019 10:34:29 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: Ω63ΣΟΡ0Ρ-46Β – Περί…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: Ω1ΨΖΟΡ0Ρ-1ΧΖ – Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2019 09:42:17 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΗΜ6ΟΡ0Ρ-5ΣΞ – Προμήθεια αυτοκόλλητων, υλικών PVC και ψηφιοποίηση αρχείου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» από το αρχείο του Δ.Λ.Τ.Μ,  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 62ΞΦΟΡ0Ρ-ΨΞΝ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΧΕΠ: Β/33  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2018 14:14:26 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ:…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΘΖΟΟΡ0Ρ-ΦΝΤ – Ορισμός Υπαλλήλου  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/10/2018 13:32:05 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ0Ρ-ΔΣΧ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ…