ΑΔΑ: 4ΑΘΧΟΡ0Ρ-2 – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2011 11:57:47

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-6 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ζουγανέλης Τάσος & Σια ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 11:23:22

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡ0Ρ-2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Κυρίτση Ιωάννη για την επανατοποθέτηση κατεστραμένου τηλεφωνικού θαλάμου στον Γυαλό Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/04/2011 10:58:30

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Γ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ-ΝΑΖΟΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 11:16:13

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΟΡ0Ρ-ΞΘ9 – Θέμα: Μονιμοποίηση του δοκίμου υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ, Κυρίμη Χρήστου του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Δ΄.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2012 11:24:37