ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Γ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αλιέων Άγιοι Απόστολοι-Αγ.Νικόλαος για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 08:53:47

ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Β – Θέμα: Περί της αιτήσεως του σωματείου παραγωγών Άγιος Τρύφωνας για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:13:47

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΟΡ0Ρ-Β – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2011 11:01:24

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΟΡ0Ρ-0 – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2011 11:23:06

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-Ψ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας DESIRE CREATION AE για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 10:20:57