ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Ι – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 12:41:36

ΑΔΑ: 4Α31ΟΡ0Ρ-Γ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή λιθόκτιστων τοιχίων στο χώρο στάθμευσης του παλαιού λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/06/2011 14:07:17

ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Λ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Προδρόμου Γεώργιου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:28:44

ΑΔΑ: 4Α3ΩΟΡ0Ρ-Ο – Θέμα: Περί της ανάθεσης τακτικού ελέγχου, οικονομικής κατάστασης κλπ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για την χρήση του έτους 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2011 12:56:04

ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Σ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του σωματείου αλιέων Αποστ. Πέτρος για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:10:36

ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Τ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Wommy Ελλας ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:24:57

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ0Ρ-4Δ6 – Θέμα: Μονιμοποίηση της δοκίμου υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ, Παπουτσά Μαργαρίτα του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Γραμματέων, με βαθμό Δ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2011 12:53:56