ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-Ψ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας DESIRE CREATION AE για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 10:20:57

Leave Comment