ΑΔΑ: ΒΟΝΤΟΡ0Ρ-ΞΘ9 – Θέμα: Μονιμοποίηση του δοκίμου υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ, Κυρίμη Χρήστου του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Δ΄.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2012 11:24:37

Leave Comment