ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-ΘΓΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Παπουτσάς Δέσποινας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στάθμευση ΑΜΕΑ.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2013 11:44:00

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡ0Ρ-ΝΕΒ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» , προϋπολογισμού

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2013 13:25:32

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΟΡ0Ρ-5ΕΨ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από των Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2013 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2013 11:06:42

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΨΩΑ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Αιγινίτη Ηλία για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 12:10:04

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΡ0Ρ-ΞΞ9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Υποδοχή στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου», μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 24.598,79 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2013 09:49:40

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΡ0Ρ-ΖΗΝ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 73,80 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/05/2013 11:32:32

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ0Ρ-ΟΕΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΟΥΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2013 09:04:52