ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΡ0Ρ-ΞΞ9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Υποδοχή στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου», μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 24.598,79 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2013 09:49:40

Leave Comment