ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-ΘΓΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Παπουτσάς Δέσποινας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στάθμευση ΑΜΕΑ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2013 11:44:00

Leave Comment