ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ0Ρ-Σ0Η – Θέμα: Έγκριση ανανέωσης της συνδρομή στην νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια της εταιρείας Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ προϋπολογισμού 999,99 ευρώ με Απ’ Ευθείας Ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:33:18

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΟΡ0Ρ-ΜΕΧ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την βαφή των δυο φάρων στους υποστηρικτικούς λιμένες του νέου λιμένα Τούρλου, προϋπολογισμού 5.336,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2013 09:13:14

ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΟΡ0Ρ-Φ9Ν – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Σ.Λεβογιάννης-Φ.Χατζόπουλος ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2013 08:29:22

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΜΝΡ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Λυκούρη Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 12:31:41