ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΡ0Ρ-ΒΣΥ – Θέμα: Περί της τροποποίησης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού και της εξέτασης επιστολών, ενστάσεως και διευκρινίσεων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2013 11:58:06

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡ0Ρ-ΟΚ7 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Κυρίτση Ιωάννη για την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργου Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/09/2013 09:12:19

ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΡ0Ρ-ΡΜΦ – Θέμα: Έγκριση ανανέωσης της συνδρομή στην νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια της εταιρείας Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ προϋπολογισμού 999,99 ευρώ με Απ’ Ευθείας Ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:30:37