ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-ΘΞΩ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Εργασίες αποκατάστασης φιαλών αυτόματης κατάσβεσης CO2 στο μηχανοστάσιο του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 2.957,07 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:21:25

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ0Ρ-ΦΦΩ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην περιοχή Δηλιανά-Άγιο Νικολάκι και στο μολαράκι του Τούρλου Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2013 16:43:25

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ0Ρ-Ε37 – Θέμα: Περί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων ΤΑΝ του Δ.Λ.Τ.Μ. για το A και B τρίμηνο του 2013, προϋπολογισμού 345,74 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:36:16

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΡ0Ρ-74Ι – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου», προϋπολογισμού 152,54 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2013 11:29:27

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-23Θ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τη τοποθέτηση οικίσκου στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου στην εταιρεία Δήλεια Τουριστικό Γραφείο Μον. ΕΠΕ για το έτος 2013

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 09:23:56

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΟΡ0Ρ-6ΤΑ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Καραθανάση Στεργιανής του Κων/νου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΠΕ Οικονομικού

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/05/2013 09:55:58

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΡ0Ρ-ΣΡΔ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου», προϋπολογισμού 77,49 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2013 11:39:05