Απόφαση 49/2013: Περί της επικαιροποίησης της 24/2007 απόφασης του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. «Περί της Αναθεώρησης της Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) ΚΑΙ του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ.Μ»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [0.98 KB]

Απόφαση 48/2013: Περί της έγκρισης μελέτης-όρων διαγωνισμού για το έργο <Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες της παραλιακής ζώνης της νήσου Μυκόνου>

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [0.98 KB]