ΑΔΑ: 4ΑΘΧΟΡ0Ρ-Ν – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2011 10:09:39

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΟΡ0Ρ-Γ9Ψ – Θέμα: Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ/16 Ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασιας ΙΔΟΧ (8 μηνών) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2011 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/08/2011 09:18:44

ΑΔΑ: 4Α3ΩΟΡ0Ρ-Χ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή ντουβαριών κατά μήκος του δρόμου στην περιοχή Τούρλος

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2011 14:18:59

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Αντώνης Μπουγιούρης & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 10:50:23