ΑΔΑ: 4Α3ΠΟΡ0Ρ-Μ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Σκαγιάς-Γαλούνη Πετρούλας για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα στην επιχείρησή της χώρου και την επανατοποθέτηση χαλικιού

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/06/2011 09:59:31

ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-4 – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 13:30:05

ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-5 – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 14:00:26

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΟΡ0Ρ-Ζ7Κ – Θέμα: Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ/16 Ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασιας ΙΔΟΧ (8 μηνών) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2011 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2011 10:21:32

ΑΔΑ: 4Α31ΟΡ0Ρ-3 – Θέμα: Περί των αιτήσεων για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τη τοποθέτηση οικίσκων για τους κεντρικούς πράκτορες της ακτοπλοΐας στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/06/2011 10:37:13

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ0Ρ-Ε35 – Θέμα: Ορισμός υπαλλήλου και αναπληρωτή αυτού για την πιστοποίηση προϊστάμενων των Δ/νσεων Διοικητικού/Προσωπικού στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1940/οικ.26980/24.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2011 13:09:56

ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-Φ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 12:50:26