ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ0Ρ-5ΛΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση μεταφορών με χρήση γερανού δημοσίας χρήσεως, λιμενικές εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 1.392,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2014 09:32:38

Leave Comment