ΑΔΑ: ΩΞΦΗΟΡ0Ρ-Γ5Μ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΣΟΥΓΑΝΤΖΗΣ Γ. -ΚΑΡΑΦΙΛΗ Ι ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/06/2014 08:08:19

Leave Comment