ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Χ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Ζαφειρόπουλου Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση οικίσκου ως εκδοτήριο εισιτηρίων στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:20:34

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Φ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 11:47:02

ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΟΡ0Ρ-Χ – Θέμα: Περί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων (ΤΑΝ) του Δ.Λ.Τ.Μ. για το Γ και Δ τρίμηνο 2010 και ΕΚΟΕΜΝ για το έτος 2010 που προέρχονται από παραβάσεις στάθμευσης Κ.Ο.Κ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2011 11:09:16

ΑΔΑ: 4Α3ΟΟΡ0Ρ-Α – Θέμα: Περί της εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό παραλιακών οδών στην περιοχή του Τούρλου Μυκόνου λόγο της θεομηνίας στις 4/2/2011

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/06/2011 13:53:54

ΑΔΑ: 4Α8ΛΟΡ0Ρ-ΩΥΘ – Θέμα: Μονιμοποίηση του δοκίμου υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ, Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, με βαθμό Δ΄

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2011 15:05:01

ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-Υ – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 13:52:35