ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΟΡ0Ρ-ΟΨΔ – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2014 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/03/2014 13:40:24

Leave Comment