ΑΔΑ: ΒΙΚΑΟΡ0Ρ-Υ9Λ – Θέμα: Περί της παρατάσεως συμβατικού χρόνου του έργου και της «Παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων από τα κτίρια αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/03/2014 11:38:10

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *