ΑΔΑ: 670ΘΟΡ0Ρ-ΚΩΨ – Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2014 10:44:14

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ0Ρ-4ΚΓ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – Παραλία Καλαφάτη Ειρήνη Κυριάκου Καλαμαρά Α.Ε.» για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2014 12:58:49

ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΟΡ0Ρ-0Χ9 – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για τις υδραυλικές εργασίες τουαλετών παλαιού Λιμένα Μυκόνου περιοχή Δηλιανά, προϋπολογισμού 3.480,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/05/2014 08:06:12

ΑΔΑ: ΒΘΘΑΟΡ0Ρ-ΚΨ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Τζίμα Αικατερίνης για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2014 09:31:06

ΑΔΑ: ΩΗΗ8ΟΡ0Ρ-6ΓΓ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Επείγουσα Επισκευή του Υπήνεμου Μόλου Παλαιού Λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού 240,12 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2014 15:34:16

ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟΡ0Ρ-Γ58 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ έκθεση βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 232,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2014 08:35:47

ΑΔΑ: 6ΒΩ2ΟΡ0Ρ-19Σ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Επείγουσα Επισκευή του Υπήνεμου Μόλου Παλαιού Λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού 88,86 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2014 15:27:29