ΑΔΑ: ΩΡ4ΨΟΡ0Ρ-92Ο – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜΑΔΑΜΑΣ Ν & Χ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/06/2014 07:59:52

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ0Ρ-40Ω – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 59,04 ευρώ.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2014 08:08:45

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ0Ρ-ΨΝΨ – Θέμα: Σύμβαση για την «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς υγρών λυμάτων πλοίων & εγκαταστάσεων Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ».

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/05/2014 08:23:02

ΑΔΑ: 7Ν1ΟΟΡ0Ρ-Α54 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Κουσαθανά Κων/νου του Γεωργίου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Κοιν. Χώρων

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2015 08:00:10