ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07  «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08  «Περί προσλήψεως Τακτικού Προσωπικού, για τη στελέχωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 09  «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της τάξης στους Λιμένες Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 10  «Περί του καθορισμού θέσεως εξυπηρέτησης πλοίων με επικίνδυνα φορτία»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11  «Ορισμός τριμελούς επιτροπής με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων (καταστημάτων) για την παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12  «Προσθήκη κιγκλιδωμάτων, επισκευή υπαρχόντων στο χώρο Σεγκεν του νέου λιμένα Μυκόνου. Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου φυλακίου στον αναφερόμενο χώρο»

ΑΠΟΦΑΣΗ 14  «Περί της Συζήτησης για την ανάθεση Μελέτης για ανάπλαση πλατείας Καραολή & Δημητρίου στην Παραλία Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 15  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 15Α  «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υλικών»