ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-113  «Έγκριση μελέτης προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS (International ship port Facilities)». ΑΠΟΦΑΣΗ 15-114  «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια δεξαμενών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ΚΥΑ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-109  «Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2008» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-110  «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας για την υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-111  «Περί της καταχώρησης στον ταξιδιωτικό οδηγό ACE…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-95  «Έγκριση μελέτης κατασκευής εγκάρσιου βραχίονα πρόσδεσης σκαφών στον Νότιο μώλο Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.» ΑΠΟΦΑΣΗ 12-96  «Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Παλαιού Λιμένα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-74  «Ενημέρωση και Υπογραφή της Σύμβασης παραλαβής Λυμάτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-76  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του Πυροσβεστικού και Πιεστικού Συστήματος στον Νέο Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-77  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 09

ΑΠΟΦΑΣΗ 09-72  «Έγκριση προσλήψεων είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-55  «Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Δ. Λ. Τ. Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-56  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού του Λιμενοβραχίονα του Νέου Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-57  «Περί της κατασκευής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-31  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07-32  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-30  «Περί της εξέτασης αιτήσεως για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας Λούνα-Παρκ στη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»