ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-22  «Εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-23  «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη ν.Μυκόνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-24  «Περί…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 03

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-16  «Σύσταση επιτροπής για την εξέταση οικονομικών προσφορών για την Ανάθεση και Διαχείριση Παραλαβής Αποβλήτων των πλοίων παλαιού και νέου Λιμένα» ΑΠΟΦΑΣΗ 03-17  «Εξέταση τρόπου υλοποίησης των προβλεπόμενων από…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου». ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07 …

Δ.Σ. 01 – 13/02/2007

Απόφαση 1η: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών Απόφαση 2η: Περί της Μεταστεγάσεως του Λιμενικού καταστήματος ΛΧ Μυκόνου Απόφαση 3η: Περί της ανάθεσης εκτέλεσης της μισθοδοσίας του…