ΑΔΑ: ΩΛΕΩΟΡ0Ρ-ΞΨΟ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΓ Α.Π. 4982/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4039/29-12-14 ΣΕΛ. 17.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/03/2015 09:13:56

Leave Comment