ΑΔΑ: 78ΡΥΟΡ0Ρ-ΞΝ9 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Καλαμάκι Μύκονος Ε.Ε. για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 08:22:02

Leave Comment

Your email address will not be published.