ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου». ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07 …

Δ.Σ. 01 – 13/02/2007

Απόφαση 1η: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών Απόφαση 2η: Περί της Μεταστεγάσεως του Λιμενικού καταστήματος ΛΧ Μυκόνου Απόφαση 3η: Περί της ανάθεσης εκτέλεσης της μισθοδοσίας του…