ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡ0Ρ-Ψ0Τ – Θέμα: Σύμβαση παροχής υπηρεσίας για την βαφή τμήματος κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών του νέου λιμένα Τούρλου – Εισόδου Κρουαζιερόπλοιων μέχρι Πράσινου Φάρου, προϋπολογισμού 9.280,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/05/2014 10:17:02

Leave Comment

Your email address will not be published.