ΑΔΑ: ΒΥΣΕΟΡ0Ρ-ΥΣΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2014 10:02:30

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *