ΑΔΑ: ΒΜΖΣΟΡ0Ρ-ΑΧΨ – Θέμα: «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου περιοχή Δηλιανών, έκτασης 60,00 τ.μ. με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/07/2015 15:09:04

Leave Comment

Your email address will not be published.