ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ0Ρ-ΨΒΣ – Θέμα: Προμήθεια Φανών για τη φωτοσήμανση λιμενίσκου επέκτασης χερσαίων χώρων παραπλεύρως Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, στο Πολεμικό Ναυτικό, Υπηρεσία Φάρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/03/2014 13:10:15

Leave Comment

Your email address will not be published.